สกรู Chipboard

  • สกรู Chipboard

    สกรู Chipboard

    สกรู Chipboard มีเกลียวลึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะ เกลียวหยาบและจุดคมเพื่อให้ยึดเกาะสูงสุดและดึงแถบขั้นต่ำลงในแผ่นไม้อัด แผ่น MDF หรือไม้เนื้ออ่อน

    ให้ CR3, CR6 Yellow Zinc / Zinc / Black Oxidize และอื่น ๆ